Forum SEN -Regulamin

1.Korzystając z portalu sen.edu.pl oraz https://forum.sen.edu.pl użytkownik akceptuje wszystkie warunki zawarte w tym Regulaminie.
2.Dostęp do „Forum”oraz „Dla Członków SEN” mają jedynie członkowie Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej (SEN). Weryfikacją osób dokonuje moderator główny SEN lub osoba przez niego wyznaczona, przesyłając im odpowiednie kody dostępu do wspomnianych treści.
3.Każdy, nawet jeśli nie jest członkiem SEN, może zapisać się do Newslettera, w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach związanych z duchowością franciszkańską i Rycerstwem Niepokalanej lubinnych wartościowych inicjatywach. Zapis do Newslettera wiąże się z wyrażeniem zgody naprzetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie ww. treści drogą elektroniczną przez SEN oraz podmioty i osoby z nim współpracujące, w szczególności przez lokalnych przedstawicieli SEN, Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce.
4.Właściciel serwisu (zwany dalej Wydawcą) nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność, rzetelność oraz kompletność informacji i treści, które są jakąkolwiek częścią serwisu. Niemniej jednak dołoży wszelkich starań by je zagwarantować.
5.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu lub braku możliwości korzystania zniego. Nie jest też odpowiedzialny za szkody spowodowane jakąkolwiek wadą serwisu, błędem, pominięciem lub opóźnieniem danych, wirusem komputerowym, awarią linii telekomunikacyjnej lub systemu.
6. Wydawca bądź jest właścicielem praw autorskich do wszelkich zamieszczonych w serwisie zdjęć, bądź pochodzą one z darmowych serwisów i publikowane są na licencji Royalty Free. Nie naruszają więc praw autorskich osób trzecich, a ich wykorzystanie wymaga pisemnej zgody Wydawcy.
7.Uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu mogą być przesyłane na adres:moderator@sen.edu.pl. Będą one rozpatrywane przez Wydawcę niezwłocznie.8.Wydawca może dokonać zmiany regulaminu, o czym zamieszcza informację w serwisie. Korzystanie z serwisu po rozpoczęciu obowiązywania nowej wersji regulaminu oznacza jego akceptację.


Wróć do poprzedniej strony